گزارش اختصاصی انجمن جهانی از موزه لوور پاریس
گزارش تلوزیونی شبکه یک فرانسه از آتشکده زرتشتیان در شهر یزد
بیداری یک تمدن درخشانفرانسیس فورد کوپولاو شاهنامه فردوسی ابتکاری تازه

در بزرگداشت شاهنامه؛ 
روز جهانی خياممصاحبه اختصاصی در

 خصوص گاهشمار ايرانی خيا


21 فوریه 2 اسفند ماه روز جهانی زبان مادری خجسته باد
Journée Internationale de la langue maternelleکتاب‌خانه‌ انجمن جهانی زرتشتیان پاریس

از « گات‌ها» و کتاب‌های کمیاب تاریخ و فرهنگ

 و تمدن ایران

تا کتاب‌های زبان‌شناسی فارسی و کودکان
گفت و گو با دکتر جلال خالقی مطلق، پژوهشگر شاهنامه


در اسراییل از تمبر بزرگداشت  کورش بزرگ  رونمایی شد
فرخنده جشن نوروز باستانی ایران برهمه ی شما هم میهنان خجسته بادسالی پربار٬همراه باتندرستی و پیروزی
Joyeuse fête de Nowrouz, à tous ceux qui partagent cette belle tradition ancestrale. Que cette nouvelle année civile iranienne 1397 vous soit propice. Que ce printemps apporte joie, santé et renouveau dans votre vieبز کوهی بالدار ایران
در جایگاه تازه موزه لوورنماد سرزندگی
در هنر هخامنشیترکیبی از چهره ی انسان و
 ایزد شراب در اساطیر یونانشعله های فروزان « آتش پنجی »

روشنایی‌ بخش آسمان روستای

مزرعه کلانتر در یزد