تازه ها    Nouveau     New    تازه ها    Nouveau     New    تازه ها    Nouveau      New


یعنی چه «ایران»؟
تقدیرانجمن فرهنگی زرتشتیان پاریس

 از شهردار مشهد


مجسمه باشکوه "رستم و رخش" در میدان هفت‌خوان مشهد قد علم کرد!

 انجمن فرهنگی زرتشتیان پاریس این حرکت زیبای شهردار مشهد را تقدیر می گوید.

 استان خراسان، زادگاه خدای سخن پارسی، زنده کننده هویت

 ایرانی، فردوسی بزرگ، باید سرشار از نمادهای شاهنامه باشد.