بر اساس يافته هاي جديد باستان شناختي 12 هزار سال پيش در منطقه زاگرس ايران کشاورزي مي شده است.
به گزارش عصر ايران به نقل از شبکه خبري " ان بي سي " آمريکا يافته هاي جديد باستان شناختي در منطقه تپه هاي چغا گاوانه در اسلام آباد غرب بقايايي از دانه هاي گندم، جو و عدس را از يک کلوني انساني متعلق به 12 هزار سال پيش نشان مي دهد.
از سال 2009 حفاري هايي به رهبري " نيکولاس کونارد " باستان شناس دانشگاه " توبينگن" آلمان در اين منطقه آغاز شده بود.
هدف از اين طرح مطالعاتي که "پروژه باستان شناختي زاگرس مرکزي(czap)" نام گرفته و يک برنامه تحقيقاتي مشترک بين ايران و انگليس است، پژوهش در مورد منشاهاي يکجانشيني، اهلي گري و کشاورزي در غرب ايران است.
طبق فرضيه پشين دانشمندان، منشا کشاورزي در منطقه اي در غرب " هلال حاصلخيز"( دانشمندان اصطلاح هلال حاصلخيز را به عنوان منشا پيدايش کشاورزي در خاورميانه نام مي برند) در بين عراق و ترکيه و سوريه و اردن مي دانستند اما با يافته جديد دانه هايي متعلق به 12 هزار سال پيش به همراه اشيايي از زندگي دوران سنگي انسان در تپه هاي چغا گاوانه در اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه در منطقه زاگرس ، منشا پيدايش کشاورزي هاي اوليه را به ايران منتقل مي کند.
نيکولاس کونارد که تحقيقات تحت رهبري او به يافته هاي جديد ختم شده،مي گويد، پس از پيشنهاد يک همکار ايراني پروژه تحقيقاتي شان، يک محوطه را به عمق 8 متر حفر کرده اند و به يک کلوني انساني متعلق به 12 هزار سال پيش رسيده اند.
کونارد که يک سنگ شناس است صدها دانه جو و گندم و عدس را براي مطالعات بيشتر به همکار خود خانم " سيمون ريئل" در دانشگاه توبينگن آلمان مي فرستد و وي در مطالعات بيشتر بر روي اين دانه ها متوجه مي شود اين دانه ها متعلق به 12 هزار سال پيش هستند.