میراث نوشتاری و دیداری- شنیداری- دکتر آبتین ساسانفر            بخش نخست
بخش نخست « افسانه های کهن در اوستا »
صدای : ایرج ادیب زاده                                 برای دریافت فایل صوتی اینجا کلیک نمایید

                                                                  بخش دوم و سوم

                                                                 بخش چهارم
                                                                   بخش پنجم    
                                                                  بخش ششم   
                                                                  بخش هفتم 

                                                                  بخش هشتم  جدید