میراث نوشتاری و دیداری- شنیداری- دکتر آبتین ساسانفر            بخش نخست
بخش نخست « افسانه های کهن در اوستا »
صدای : ایرج ادیب زاده                                 برای دریافت فایل صوتی اینجا کلیک نمایید