انجمن جهانی زرتشتیان

                                                                              دوره آموزش هیربدی
                                                                                  ۲۰۱۶ ـ ۲۰۱۵


 با نگرش به نیاز جامعه زرتشتی خارج از ایران به یادگیری آموزه های راستین اشوزرتشت، چگونگی برپایی آیین ها ومراسم سنتی و پاسخگویی به پرسش های دینی که در نهاد ها وکلاس های فرهنگی هرکشور برپاخواهد شد، انجمن جهانی زرتشتیان برآن است تا دوره آموزش هیربدی (آموزگار دینی و برگزار کننده آیین ها) را برای دین آموزان زرتشتی در فرانسه تشکیل دهد.

این دوره برای جوانان زرتشتی خواهد بود و به مدت یک سال ادامه خواهد داشت.
دوره آموزش هیربدی در آغاز به صورت فشرده در زمان دو هفته درماه سپتامبر یا اکتبر برپا خواهد شد و پس از آن نسبت به نیاز دین آموزان کلاس ها ادامه خواهد داشت.
بخش دیگری از برنامه های آموزش هیربدی از راه دور برای شرکت کنندگان ارسال خواهد شد و در پایان دوره، آزمون پایانی برگزار و در مراسمی به پذیرفته شدگان گواهی هیربدی پیشکش خواهد شد.

برنامه های دوره:
· آموزش دین دبیره (خط اوستایی) برای روخوانی متن اوستا
· فراگیری سرودهای زرتشت همراه با برگردان و برداشت های آن
· تفسیر کلید واژه های فلسفی در بینش زرتشت
· فراگیری بخش های برگزیده از خرده اوستا
· فلسفه برگزاری جشن ها وآیین های سنتی
· چگونگی برپایی آداب و رسوم دینی زرتشتی
· آموزش فن بیان و سخنرانی

ثبت نام تا پایان ژولای ۲۰۱۵ خواهد بود. جوانان بیست تا چهل سال زرتشتی می توانند در این دوره شرکت کنند و برای ثبت نام درخواست خود را به ایمیل انجمن جهانی ارسال کنند تا فرم ثبت نام برای آنان فرستاده شود.  Info.aemz@w-z-c.com


برای آگاهی بیشتر از چگونگی برنامه ها چنانچه مایلید با سرپرست دوره آموزش هیربدی، موبد کورش نیکنام
تماس داشته باشید.                                                     koorosh@kniknam.com