شعله های آتش جشن« سده » گرمابخش یکی از سرد ترین شب های پاریس ...

جشن سده برهمه ی ایرانیان و اقوام ایرانی خجسته باد.

    « جشن سده » اسطوره ای و تاریخی ؛ در پیدایش « آتش »

شعله های آتش جشن سده گرمابخش یکی از سرد ترین شب های پاریس ... و کرمان ویزد و تهران و

کرج و تکزاس – آمریکا – سیدنی استرالیا و در میان ایرانیان زرتشتی در جهان ...

 

که آتشی که نمیرد ؛ همیشه در دل ما ست .

 

جشن سده بزرگترين جشن آتش، گرامی داشت نور و روشنايی و يکی از کهن ترين آيين های شناخته شده ايرانيان است

امسال هم اين جشن همچنان در آبان روز از دهم بهمن ماه در شهرهای مختلف ايران به ويژه در استان يزد روستاهای اطراف ميبد،

 اردکان، کرمان، اصفهان، کرج و نيز در نقاط مختلف جهان برپاشد ،سنت  آتش برپا کردن و شادمانی سده از ویژگی های سده ؛

 يکی از سه جشن بزرگ ايران است. همراه نوروز و مهرگان.

 جشن سده جشن همه ايرانيان است. از هر قوم و نژاد. جشنی به قدمت تاريخ. اين جشن از ايران باستان و تا کنون در ميان زرتشتيان ايران و

 با آتش افروزی در شامگاه آغاز و گرامی داشته می شود .  جشن سده امسال ان جمن زرتشتیان پاریس هم در شامگاه یکم فوریه  

برابر با آدینه  ۱۲بهمن ماه  از ۱۳۹۷ از ساعت ۱۹ تا ۲۳ روی   Peniche AAbysseبرپا می شود .


برپایی جشن باستانی سده در ایران و دیگر کشورهای جهان از نگاه تصویر :


جشن سده در کرمان
سده در روستای زسن آباد یزد
جشن سده و آتش در مارکار تهران پارس
آتش سده به بلندای تاریخ در کرمان
جشن سده در تکزاسجشن سده در تکزاس
جشن سده در دبستان رستم آبادیانجشن سده در دبستان مارکار یزدجشن سده در روستای زین آباد یزدجشن سده در روستای زین آباد یزد
جشن سده در کرج