ششم فروردین زادروز آشو زرتشت شاد باد...


با رسیدن دوباره نوروز و نو شدن طبیعت ؛ جشن زادروز« اشوزرتشت» اندیشمند و آموزگار ایرانی نیز فرا می رسد

ششمین روز فروردین خرداد روز زادروز زرتشت در گاهشمار ایرانی آمده است . درباره روز و سال زادروز اشوزرتشت روایت

 های گوناگونی وجود دارد . دکتر آبتین ساسانفر که برگردان گاتاها سروده های زرتشت یکی از کهن ترین نوشته هایی که در جهان برجای مانده؛

 از یادگارهای ماندنی اوست می نویسد :« زمان زرتشت را از ششصد تا نه هزار سال پیش از میلاد روایت کرده اند ؛ در حالی که بر

 اساس بررسی های استاد بهروز؛ آشو زرتشت۱۷۶۸سال پیش از میلاد به جهان آمده و در سن هفتاد سالگی جهان را بدرود گفته است .» 


روانشاد دکتر آبتین ساسانفر در سر آغاز برگردان هفده هات از گاتاها می نویسد : « به شناسایی زرتشت و ریشه اندیشه های ایرانی نباید فقط جنبه دینی دارد

 چون بلافاصله چنین برداشت می شود که این فعالیت نوعی فعالیت دینی ست در نتیجه ایجاد کشمکش و درگیری مذهبی خواهد کرد ؛ در حالی که زرتشت بیش

 از هر چیز یک دانشمند ؛ فیلسوف و دانا ست اندک خرافات مذهبی در سرتاسر گاتا ها به چشم نمی خورد .»


ششمین روز فروردین فرخنده زادروز اشو زرتشت اندیشه ورز ؛ فیلسوف که همه ی انسان ها را به خردمندی و نیک اندیشی فرامی خواند را شادباش گفته؛

 به ویژه با شرایط پیش آمده در این روزها و بایستگی دوری از گردهمایی ؛ در خانه های خود با خواندن اورمزد یشت و گاتاها یاد او را گرامی میداریم و

 سالی سرشار از تندرستی ؛ امید و بهروزی را برای همگان آرزو می کنیم.


« ای مزدا اهورا ...
به راستی پاداش تو ارزانی کسانی باد ؛
که برای پیشرفت جهان آفرینش می کوشند .

هات ۳۴ـ بند ۱۴