آیین گهنبار به فرخندگی ۲۱ سالگی هفته‌نامه امرداد
یست‌ ویکمین سالگرد پایه‌گذاری هفته‌نامه‌ی خبری-فرهنگی امرداد با برگزاری آیین گهنبار و

 خواست تندرستی و شادکامی خوانندگان،

دهشمندان، آگهی‌دهندگان و همکاران امرداد گرامی داشته شد.

آیین گهنبار به فرخندگی بیست‌ویک سال بنیانگذاری هفته‌نامه‌ی خبری-فرهنگی امرداد،

بامداد شنبه ۱۸ امردادماه ۱۳۹۹ خورشیدی با اوستاخوانی موبد پدرام سروش‌پور و باشندگی شماری از

همکاران امرداد در دفتر هفته‌نامه برگزار شد. در این روزهایی که پیامدهای فراگیری کووید-19 را می‌گذرانیم،

 دوستداران و همراهان امرداد همزمان با پخش زنده‌ی آیین اوستاخوانی‌ از صفحه اینستاگرام امرداد، هم‌بهره‌ی میزد مینوی گهنبار شدند.

۱۸ امردادماه ۱۳۷۸ خورشیدی شالوده و بنیان هفته‌نامه‌ی خبری-فرهنگی امرداد در راستای گسترش

 آگاهی از فرهنگ و تاریخ باشکوه ایران زمین جاودان، پایه‌ریزی شد. این نشریه با باور به بی‌مرگی و جاودانگی فرهنگ دیرپای ایران‌زمین،

 روزهای سخت را پشت سر گذاشت. هفته‌نامه امرداد با امید به گذر از دشواری‌های پیش‌رو همچنان پایبند به پیمان خود می‌کوشد

 تا در راه شناخت و شناساندن فرهنگ و تمدن پربار ایران زمین گام بردارد. در این راه هماره سپاس‌گزار یاران همیشگی

 خود و دلگرم به پشتیبانی آنان است. امیدواریم این رویداد فرهنگی با مهرورزی و همراهی خوانندگان و دوستداران فرهیخته،

همانند نامش ماندگاری و نامیرایی را تجربه کند.
هفته‌نامه‌ی خبری-فرهنگی «امرداد» بیست‌ویکساله شد۱۸ امردادماه ۱۳۷۸ خورشیدی شالوده و بنیان هفته‌نامه‌ی خبری-فرهنگی امرداد پایه‌ریزی شد


هفته‌نامه امرداد می‌کوشد تا در راه شناخت و شناساندن فرهنگ و تمدن پربار ایران زمین گام برداردآیین گهنبار به فرخندگی سالگرد بنیادگذاری هفته‌نامه‌ی فرهنگی-خبری امرداد با اوستاخوانی موبد پدرام سروش‌پور برگزار شدخجسته آیین گهنبار به فراخور بیست‌ویکمین سال بنیان‌گذاری هفته‌نامه امرداد با خواست تندرستی خوانندگان،

 همیاران، همکاران امرداد و گذر از روزهای سخت کرونا


موبد پدرام سروش پور درباره آفرینامی و ویسپوخاترم سخن گفت در هنگام نیایش اوستا


 

  

   

 


نقل مطلب از:Amordadnews.com