زرتشت ؛ اروپا وبرگردان تازه اوستا

 به زبان فرانسه

پیر لکوک : مزدیسنی و دین زرتشتی
درخشان ترین جنبه مشارکت ایرانیان در

 تمدن و فرهنگ جهانیفردوسی و شاهنامه در صحنه تآتر فرانسه
امروز دوشنبه دهم از ماه تير برابر است با تيرگان

NOWRUZ The Zarathushtrian

 New Year
جشن آذرگان
جشن ديگان«بابک» ؛ «افشین»؛ « ایستروشن»؛

 و کاخ فرهنگ آریایی


تخريب کاشی نبشته های پارسی در 

آرامگاه نظامی گنجویروز جهانی زنان و ديدگاه زرتشت درباره

 برابری زن و مرد


در جستجوی زرتشت

معرفی کتاب


در اسراییل از تمبر بزرگداشت  کورش بزرگ  رونمایی شد

         
یک زائر- فیلسوف با مشعل راهش: زرتشتتعالیم زرتشت را می بینیم که از معابد مغان تا باغ بزرگ بودا مثل نسیم جاری ست .« گور ویدال »« نخست نور بود ونور آتش بود؛ ودر ابتدا آتش بود و اهورامزدا برزرتشت ظاهر شد و به او نور و آتش را آموخت و خدا به زرتشت شعله هایی راآموخت که راه حقیقت راروشن می کند و دروغ را می گریزانند و دور می کند .- از کتاب خلقت اثر گور ویدال نویسنده ی آمریکایی »


 

Renforçons la chaîne de Solidarité et participons ensemble à la construction du pont de l'Espoir 
با تمام احساس، پس از همدردی
پل همبستگی و امید را با هم تقویت کنیمشب یَلدا یا شب چلّه یکی از کهن‌ترین جشن‌های ایرانی است

در این جشن طی شدن بلند ترین شب سال و به دنبال آن بلند تر شدن طول روز ها در نیم کره ی شمالی که مصادف با انقلاب زمستانی ست گرامی داشته می شود .شب یلدا که به عنوان یکی از شب‌های مقدس در ایران باستان مطرح بوده و به صورت رسمی در تقویم ایرانیان باستان ار سال ۵۰۲ قبل از میلاد در زمان داریوش یکم راه یافت و یک سنت دیرپای باستانی ست...

 


گزارش تلوزیونی شبکه یک فرانسه از

 آتشکده زرتشتیان در شهر یزدگفت و گو با دكتر يوسف مجيد زاده باستان شناس مشهور ايران در خصوص جيرفت تمدني كهن با قدمت5000 سالهجشن خوردادگان


 
 به پيشوازی بهار، آتش افرروزی

پنجه وچهارشنبه سوری برويمنماد ایران با نشانه های زرتشتی

گفت و گوی ویژه سایت انجمن جهانی زرتشتیان پاریس با بهمنیار نویسنده تاجیک


درينکويو شهر زيرزمينی زرتشتيان شگفت انگيز ترين کشف تاريخ آيين زرتشت مقصد توريستی جديد ترکيهجشن فروردينگان در آرامگاه پاريس

مرکز فرهنگی زرتشتیان پاریس نخستین چهره‌ي گهنبار سال را در نیایشگاه انجمن فرانسه برگزار کردزبان پارسی: نماد هویت

اقوام ایرانیگفت و گو با آقای پروان جمشيدی:

 پژوهشگر فرهنگ ايران کهن در شهر دوشنبه